Събота Ное 28
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Света Анастасия" в Макри

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:9
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 03-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0003
Име на паметника Църквата "Света Анастасия" в Макри
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението Макри в Еврос
Дата на построяване
1833сл. Хр.
Кратко описание В църквата "Света Анастасия" в Макри надписите посочват "годината 1833", т.е. в сегашния си вид тя вече е на 175 г. Вероятно църквата е построена върху руините на по-ранна християнска църква, което е видно от надпис посочващ годината "1100".
Освен това от няколкото мраморни фрагменти, плочи и капители, които са изложени на открито в оградена площ от южната страна на сградата е видно, че преди това там е съществувал древен гръцки храм.
Църквата "Света Анастасия" не е голяма. Тя е правоъгълна трикорабна базилика с големина 30 на 25 метра, с прекрасен дървен иконостас и с икони, които имат голяма стойност. Повечето от иконите в храма, най-вече малките, са преместени в Църковния музей на Александруполис. В северната част, непосредствено до църквата "Света Анастасия, се намират основите и част от стена с прекрасни дялани камъни на друга църква - "Свети Димитриос", която по-късно е била джамия и тогава вероятно е срината от земетресение.
Днес църквата "Света Анастасия" е енорийската църква на Макри. В храма са запазени части от тленните останки на пет новомъченици от Самотраки, мъченик от Макри и една от куките, на която са били окачени.