Τετάρτη Μαϊ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία η Οδηγήτρια

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:78
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 19-02-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 326
Όνομα Μνημείου Παναγία η Οδηγήτρια
Αρμόδιος φορέας ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"
Όνομα τόπου -
Χρονολόγηση κατασκευής
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία εικονίζεται από την μέση και πάνω, βρεφοκρατούσα.Υψώνει το δεξιό χέρι σε δέηση προς τον Χριστό. Φορεί σκούρο πράσινο χιτώνα με χρυσοκέντητα επιμάνικα και παρυφή ,κρασοκόκκινο μαφόριο. Η Παναγία φορεί στέμμα στο κεφάλι. Ο Χριστός στέκεται όρθιος κρατεί με το δεξιό τη σφαίρα του κόσμου και με το αριστερό κλειστό ειλητό.Φορεί πράσινο χιτώνα με χρυσή παρυφή,επιμάνικα και τελείωμα.Στο κεφάλι φορεί στέμμα.Ο προπλασμός λαδοπράσνος με μπεζ ρόδινα φωτίσματα. Οι φωτοστέφανοι είναι χυσοί. Ο φωτοστέφανος του Χριστού είναι ένσταυρος.