Сряда Юни 03
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ ГР. ДОБРИНИЩЕ

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:68
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0047

Име на паметника ХРАМ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ ГР. ДОБРИНИЩЕ
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението ДОБРИНИЩЕ
Дата на построяване
1835сл. Хр.
Кратко описание Храмът се намира в центъра на града. Построен е през 1835 г. Представлява трикорабна псевдобазилика с апсида от изток, 2 купола, притвор и открита галерия от юг. През 1926 г. е пристроена красива каменна камбанария (на мястото на по-стара – от дъски, изгоряла през 1913 г., по време на Междусъюзническата война), разширени са прозорците, издигнати са барабаните на куполите. Градежът на църквата, както и оградата, която затваря храма и неговия двор, са от камъни.
Вътрешното пространство се разделя на три кораба от 2 колонади. Колоните са свързани с арки. Подът на храма е застлан с плочи. Сред тях прави влечатление тази с двуглав орел, пренесена тук от несъществуващата днес църква „Успение Богородично“. Стените са гладко измазани. Покрай тях и колоните са столовете за миряните. Владишкият трон е повдигнат (с 2 стъпала) над пода. В източния край на наоса също има стъпало, което води към иконостаса. Църковният интериор е обогатен (през 1867 г.) с рисувани архиерейски трон, амвон и проскинитарий и с рисуван, резбован балдахин в олтара.