Πέμπτη Ιουν 04
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία ένθρονη με Αγίους

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:646
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 208
Όνομα Μνημείου Παναγία ένθρονη με Αγίους
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στο κεντρικό φύλλο του τριπτύχου εικονίζεται η Παναγία ένθρονη, βρεφοκρατούσα. Φορεί λαδοπράσινο χιτώνα με σκούρες πτυχές και χρυσές παρυφές, ρόδινο μαφόριο με χρυσοκέντητη ταινία στο τελείωμα.
Ο Χριστός κρατεί την σφαίρα του κόσμου στο δεξί χέρι. Φορεί κόκκινο χιτώνα με χρυσοκέντητες παρυφές.
Δεξιά και αριστερά πάνω από το κεφάλι της Παναγίας στέκονται δύο άγγελοι πάνω σε νεφέλες και κρατούν ξετυλιγμένο ειλητό με επιγραφή. Ο θρόνος της Παναγίας είναι περίτεχνος με ψηλό ερεισίνωτο, χρυσοσκάλιστος και λιθοκόσμητος. Δεξιά και αριστερά του θρόνου υπάρχουν σχεδιάσματα με φυτικό θέμα.
Στο αριστερό τμήμα του τριπτύχου έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εικονίζεται όρθιος, στραμμένος προς τα δεξιά σε στάση δέησης. Φορεί κόκινο-καφέ χιτώνα και λαδοπράσινο ιμάτιο.
Στο δεξιό τμήμα του τριπτύχου εικονίζεται ο Απόστολος Παύλος, όρθιος με στροφή του κορμού προς τα αριστερά. Κρατεί στα δύο του χέρια λιθοκόσμητο Ευαγέλιο. Φορεί λαδοπράσινο χιτώνα και ρόδινο ιμάτιο. Ο προπλασμός των προσώπων λαδοπράσινος με ελαφριά μπεζ φωτίσματα. Οι φωτοστέφανοι των Αγίων και των αγγέλων είναι χρυσοι με στικτούς ρόδακες, ενώ του Χριστού και της Παναγίας φέρουν ασημοσκάλιστα επίθετα.
Στο κεντρικό τμήμα, επάνω, με μαύρα: στους αγγέλους Μ , Γ , στην Παναγία ΜΡ ΘΟΥ και στο Χριστό ΧΣ. Στο ειλητό δυσανάγνωστη επιγραφή. Στο δεξί και αριστερό μέρος αντίστοιχα, δυσανάγνωστες ο Αγ. Απόστολος Παύλος, Αγ. Ιω Πρόδρομος.