Πέμπτη Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Μοναστήρι Γεννήσεως Παναγίας στο Rojen

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:63
Τύπος αρχείου καταγραφής Σύνολο μνημείων
Ημερομηνία Καταγραφής 28-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου MONAST0009
Όνομα Μνημείου Μοναστήρι Γεννήσεως Παναγίας στο Rojen

Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Nevrokop
Όνομα τόπου Rojen
Χρονολόγηση κατασκευής
Σύντομη Περιγραφή -