Σάββατο Αυγ 24
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Στυλιανός

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:611
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 16-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 197
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Στυλιανός
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται από την μέση και πάνω με το σώμα και το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά. Με το δεξιό χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατεί βρέφος. Φορεί θαλασσί στιχάριο, καφέ επιτραχήλιο, μπλε σκούρο φελόνιο και καφέ ωμοφόριο με άσπρους σταυρούς. Ο φωτοστέφανος ορίζεται μ' ένα λευκό κύκλο πάνω στο γαλάζιο κάμπο και είναι χρυσός. Ο Άγιος είναι περασμένης ηλικίας με μακριά γενειάδα, ήρεμη έκφραση. Ο προπλασμός σε καέ ανοιχτό με μπεζ φωτίσματα, ρόδινο στα χείλη. Το βρέφος φορεί καφέ ιμάτιο.
Επιγραφή, επάνω, με κόκκινα κεφαλαία τονισμένα και μικρά: Ο άγιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ // ο πανφλαγώνας.
Την παράσταση περιβάλλει κόκκινη γραπτή ταινία.