Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παναγία Ογηγήτρια

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:609
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 326
Όνομα Μνημείου Παναγία Ογηγήτρια
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία ειονίζεται από τη μέση και πάνω ,βρεφοκρατούσα. Υψώνει το δεξιό σε δέηση προς το Χριστό. Φορεί σκούρο πράσινο χιτώνα με χρυσοκέντητα επιμάνικα και παρυφή, κρασοκόκκινο μαφόριο. Η Παναγία φορεί στέμμα στο κεφάλι.Ο Χριστός στέκεται όρθιος κρατεί με το δεξιό τη σφαίρα του κόσμου και με το αριστερό κλειστό ειλητό. Φορεί πράσινο χιτώνα με χρυσή παρυφή, επιμάνικα και τελείωμα . Στο κεφάι φορεί στέμμα.Ο προπλασμός λαδοπράσινος με μπεζ - ρόδινα φωτίσματα. Οι φωτοστέφανοι είναι χρυσοί. Ο φωτοστέφανος του Χριστού είναι ένσταυρος.