Τρίτη Νοε 24
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:588
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 45
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας (Ρωσική)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός παριστάνεται σε προτομή μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό και στο αριστερό κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο με χωρίο σε σλαβικό αλφάβητο. Φορεί χιτώνα και ιμάτιο με γραμμική κοκιδωτή διακόσμηση στις παρύφες. Διακρίνεται σήμα. Ο φωτοστέφανος είναι ένσταυρος, διακοσμημένος επίσης με κουκίδες. Στο ύψος των ώμων, μέσα σε περίτεχνα ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ρωσική επιγραφή. Επάνω, στις δύο γωνίες περίτεχνα μετάλλια με τις βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ. Την παράσταση περιβάλλει πλατιά γραπτή ταινία με φυτικό κόσμημα.