Σάββατο Φεβ 29
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Χριστός Παντοκράτορας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:585
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 47
Όνομα Μνημείου Χριστός Παντοκράτορας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός παριστάνεται μέχρι το ύψος των μηρών, μετωπικός. Ευλογεί με το δεξί και στο αριστερό κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο με χωρίο σε σλαβική επιγραφή. Φορεί εσωτερικό ρόδινο-μπεζ ένδυμα, με λιθοκόσμητα επιμάνικα, χιτώνα κοκκινωπό με χρυσό σήμα, που κρατείται στο στήθος με γκρίζα ζώνη. Από επάνω φορεί γαλαζωπό μανδύα με χρυσοκέντητες παρυφές. Ο χιτώνας και ο μανδύας έχουν πράσινη εσωτερική όψη. Ο προπλασμός του προσώπου σε καφεπράσινο, μπεζ φωτίσματα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο ομόκεντρους κύκλους και είναι κίτρινος. Ο κάμπος επάνω γαλαζοπράσινος και κάτω υπόλευκος. Επάνω, επιγραφή με λευκά κεφαλαία: ΙΣ ΧΣ και πιο κάτω με λευκά επίσης: Ο ΠΑΝΤΟ/ΚΡΑΤΟΡ.
Χρυσή γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.