Παρασκευή Ιαν 22
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Γεώργιος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:577
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 303
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γεώργιος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
Περίοδος Αιώνααιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από τέλη18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι αρχές 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο , που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στον δράκοντα που κείτεται κάτω . Φορεί κοντό χειριδωτό σκούρο μπλε χιτώνα,χρυσό φολιδωτό θώρακα, χρυσές περικνημύδες, πράσινες δρομίδες. Ηκόκκινη χλαμύδα του δένεται στο στήθος και ανεμίζει έντονα. Το άλογο αποδίδεται με δυναμική κίνηση. Έχει μαύρα χάμουρα, κόκκινη σέλα με χρυσό στην παρυφή. Ο δράκοντας παριστάνεται φολιδωτός σε πράσινο σκούρο χρώμα . Το στόμα και τα φτερά είναι ανοιχτά. Το πρόσωπο του Άγιου είναι νεανικό, στρογγυλό. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με κόκκινη γραμμή και είναι χρυσός. Το πρόσωπο του πλάθεται με λαδοπράσινο προπλασμο και ρόδινο - μπεζ για τα σαρκώματα. Πίσω από τον Άγιο παριστάνονται κτίρια σε λευκό χρώμα. Στο μέσο δεξιο άκρο της παράστασης η νεαρή βασιλοπούλα με αυτοκρατορικά ενδύματα και στέμμα κοιτάζει προς τον Άγιο .Πάνω αριστερά μέσα σε νεφέλες ο Χριστός ευλογεί τον Άγιο με το δεξιό χέρι ενώ με το αριστερό κρατεί στρογγυλή σφαίρα. Πάνω από τον Άγιο η επιγραφή ρωσική. Η εικόνα περιβάλλεται από μαύρη λεπτή γραπτή ταινία.