Σάββατο Απρ 04
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Εικόνα με την Παναγία Βλαχερνίτισσα

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:572
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 5
Όνομα Μνημείου Εικόνα με την Παναγία Βλαχερνίτισσα
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 17αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία παριστάνεται μέχρι το ύψος της μέσης, με το κεφάλι ελαφρά στραμμένο προς αριστερά και το βλέμμα προς την ίδια κατεύθυνση. Υψώνει και τα δύο χέρια σε δέηση και έχει μπροστά στο στήθος Της το Χριστό μέχρι τη μέση, μετωπικό. Ευλογεί με τα δύο Του χέρια και στρέφει το βλέμμα Του προς τα αριστερά. Η Παναγία φορεί ιμάτιο πρασινογάλαζο και ομοόχρωμο μαντίλι στο κεφάλι. Το μαφόριο είναι καστανό με κόκκινες πινελιές για τις πτυχές. Ο ζωγράφος αποδίδει με χαρακτηριστικό δυναμισμό την κίνηση του μαφορίου καθώς αυτό ανασηκώνεται για να αποκαλύψει τα χέρια της δεόμενης Θεοτόκου. Ο Χριστός φορεί υπόλευκο χιτώνα και σταρόχρωμο ιμάτιο. Προπλασμοί σε τόνο σκοτεινής ώχρας, ρόδινα σαρκώματα, λευκά φώτα. Καστανές γραμμές ορίζουν τα χαρακτηριστικά. Η έκφραση της Παναγίας αποπνέει αίσθημα ευγένειας και αδιόρατης θλίψης. Επάνω στον κάμπο, που αποδίδεται σε τόνους ώχρας, ο φωτοστέφανος της Παναγίας ορίζεται με εγχάρακτο κύκλο. Στο φωτοστέφανο του Χριστού δεν παρατηρείται χάραξη.