Τρίτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αδιάγνωστος Ιεράρχης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:570
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 186
Όνομα Μνημείου Αδιάγνωστος Ιεράρχης και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται όρθιοι, ολόσωμοι και μετωπικοί δύο Άγιοι: αριστερά αδιάγνωστος Ιεράρχης, δεξιά ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Από τον Ιεράρχη διακρίνεται λίγο το στιχάριο με την παρυφή του, το επιτραχήλιο με κρόσσια και λίγο το καφετί φελόνιο.
Ο Άγιος Ιωάννης με το αριστερό κρατεί λεκανίδα με την αποτμηθείσα κεφαλή. Φορεί γκριζογάλανο ιμάτιο. Ο προπλασμός του προσώπου καφέ-μπεζ. Διακρίνονται ελάχιστα τα φτερά του. Ο κάμπος της παράστασης πράσινος.
Πλατιά κόκκινη ταινία περιβάλλει την παράσταση.