Παρασκευή Ιαν 22
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:545
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 63
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1676 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε άσπρο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια, και βυθίζει το κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα που κείτεται κάτω στο έδαφος. Έχει θώρακα κιτρινωπό, κοντό χειριδωτό χιτώνα, κόκκινες δρομίδες και κίτρινες περικνημίδες. Φορεί κατακόκκινη χλαμύδα που ανεμίζει πίσω αιστερά (αναπετάρι). Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο ομόκεντρους χαρακτούς κύκλους πάνω στο χρυσό κάμπο. Το άλογο έχει κόκκινη σέλα. Κάτω, ο κάμπος πρασινωπός. Το πρόσωπο του Αγίου είναι πλασμένο με θερμή ώχρα, ρόδινο-μπεζ για τα σαρκώματα και καφέ γραμμές για τα χαρακτηριστικά. Στα χείλη κόκκινο. Στο κεφάλι φορεί διάδημα. Στο βάθος πυργόσχημο κτίριο δοσμένο με καφέ και ώχρα. Στον εξώστη του στέκονται και παρακολουθούν τη σκηνή οι γονείς της βασιλοπούλας, που εικονίζεται κρατώντας με σκοινί το δράκοντα από το λαιμό.
Εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του Αγίου, επιγραφή με κόκκινα τονισμένα κεφαλαία: Ο ΑΓΙΟΣ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Στα πόδια του αλόγου: ΑΧΟΦ (=1676) ΔΗΜΗΤΡΗ.
Η παράσταση έχει ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο όπου συνεχίζεται ο χρυσός κάμπος και διακρίνεται μέρος γραπτής κόκκινης ταινίας.