Πέμπτη Δεκ 12
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:539
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 67
Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα, που ανασηκώνει το εμπρός μέρος του σώματός του από το έδαφος. Ο Άγιος φορεί χειριδωτό ρόδινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, γκρι-μπλε δρομίδες, χρυποίκιλτο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο "αναπετάριν", που περνά κάτω από τον δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Το πρόσωπό του αποδίδεται με χαρακτηριστική δυσμορφία. Ο φωτοστέφανος χρυσός και ορίζεται με δύο γραπτούς ομόκεντρους κύκλους. Ο δράκοντας αποδίδεται μαύρος με κόκκινες φτερούγες. Το άλογο του Αγίου σε δυναμική κίνηση με ανασηκωμένα τα εμπρός του πόδια. Έχει πλούσια χρυσοκέντητη κόκκινη σέλα και χρυσοποίκιλτη υποσκευή. Η επιγραφή " Ο άγιος Γεώργιος" με μαύρα μικρά, εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του. Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε φυσικό τοπίο με χαμηλή πρασινωπή βλάστηση, χαμηλούς λόφους και ψηλά δέντρα, μπλε ουρανό.
Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή ταινία, ασημί και μαύρη.