Τρίτη Ιουν 02
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η Ανάσταση του Χριστού

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:492
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 167
Όνομα Μνημείου Η Ανάσταση του Χριστού
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στο κέντρο της παράστασης εικονίζεται ο αναστημένος θριαμβευτής Χριστός μέσα σε πυκνές λευκές και ρόδινες νεφέλες, που καλύπτουν όλο σχεδόν το βάθος, να πατά στη λευκή μαρμάρινη κενή σαρκοφάγο. Στρέφει το κεφάλι προς τα άνω αριστερά και το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο. Απλώνει το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατεί κόκκινο λάβαρο, που απολήγει σε σταυρό, με χρυσοκέντητο Χριστόγραμμα και αστέρια. Φορεί λευκό περίζωμα και κόκκινο μανδύα (αναπετάριν) με χρυσές πτυχές, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Από τον φωτοστέφανο έχει αφαιρεθεί το χρυσό. Κάτω δεξιά, άγγελος κάθεται στο κάλυμμα της σαρκοφάγου, με υψωμένα πίσω ανοιχτά τα φτερά, κρατώντας ένσταυρο κοντάρι και επιδεικνύει το κενοτάφιο. Μπροστά στο κενό μνημείο παριστάνονται τρεις Ρωμαίοι στρατιώτες. Φορούν πλήρη στρατιωτική ενδυμασία: κόκκινο χειριδωτό χιτώνα με χρυσό στις πτυχές, φολιδωτό χρυσό θώρακα, ρόδινες δρομίδες, κόκκινες περικνημίδες, χρυσή περικεφαλαία και γαλάζιο μανδύα με χρυσό στις πτυχές. Φορούν ξίφη, στρογγυλές μεγάλες ασπίδες και παριστάνονται σε διαφορετικές στάσεις και χειρονομίες. Ο προπλασμός των προσώπων λαδοπράσινος με μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Ο κάμπος της παράστασης γαλάζιος, το έδαφος σκούρο βυσσινί.
Επάνω, επιγραφή με μαύρα μικρά: "Η Ανάστασις του Χριστού".
Η παράσταση περιβάλλεται από χρυσή και κόκκινη γραπτή ταινία.