Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η Αγία Παρασκευή

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:457
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Αικατερίνη Γκιντίκα
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Αντικείμενο Μεταλλοτεχνίας


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 289
Όνομα Μνημείου Η Αγία Παρασκευή
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Αγία παριστάνεται όρθια, μετωπική , με βλέμα ελαφρά στραμμένο προς τα αριστερά. Με το δεξί χέρι κρατεί λιθοκόσμητη λεκανίδα με την αποτμηθείσα κεφαλή.Φορεί χιτώνα πράσινο με χρυσοποίκιλτη παρυφή και λιθοκόσμητα επιμάνικα, ρόδινο μαφόριο με χρυσό σειρήτι και μπλε μαντήλι. Προπλασμός λαδοπράσινος, ρόδινα φωτίσματα. Το φωτοστέφανο ορίζεται με γραπτό μαύρο κύκλο και είναι χρυσό.Επάνω με μαύρα κεφαλαία επιγραφή ''Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚ ''. Ο κάμπος της εικόνας είναι πράσινος.Η εικόνα περιτρέχεται Από γραπτή μαύρη ταινία.