Δευτέρα Σεπ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Η Μεταμόρφωση

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:432
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 157-
Όνομα Μνημείου Η Μεταμόρφωση
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στο κέντρο της παράστασης εικονίζεται ο Χριστός να πατά με το δεξί πόδι στο όρος Θαβώρ. Έχει το κάτω μέρος του σώματος Του ελαφρά στραμμένο προς τα αριστερά, το κεφάλι στα δεξιά, ενώ το βλέμμα Του κατευθύνεται προς τους μαθητές. Φορεί αχνορόδινο ποδήρη χιτώνα με σκούρες πτυχές και ανοιχτό γαλάζιο ιμάτιο με λευκές πτυχές, που τυλίγεται γύρω στο σώμα Του και ανεμίζει πίσω δεξιά. Έχει ανοιχτά και τα δύο Του χέρια. Τον πλαισιώνουν, αριστερά ο Μωϋσής, που κρατεί τις πλάκες του Νόμου και δεξιά ο Ηλίας, πάνω πορτοκαλί και γκριζόλευκες νεφέλες. Ο Μωϋσής φορεί ανοιχτογάλαζο χειριδωτό χιτώνα με σκούρες πτυχές και ρόδινο ιμάτιο με βυσσινί πτυχές, ενώ ο Ηλίας ανοιχτοπράσινο χειριδωτό χιτώνα με σκούρες πτυχές και σκούρο γαλανό με μαύρες πτυχές ιμάτιο. Τα ενδύματα όλων των μορφών είναι πλούσια πτυχωμένα. Στο κάτω μέρος της παράστασης εικονίζονται καθισμένοι οι τρεις μαθητές (από αριστερά προς τα δεξιά Ιάκωβος-Πέτρος-Ιωάννης). Φορούν χιτώνα και ιμάτιο σε μπλε, πράσινους, κόκκινους και ωχρούς τόνους, πλούσια πτυχωμένα και με έντονες χειρονομίες δηλώνουν το φόβο και την έκπληξή τους. Ο Ιάκωβος υψώνει το δεξί του χέρι και κρατεί το μέτωπό του, ο Πέτρος δείχνει έκθαμβος, στρέφοντας το κεφάλι προς το μεταμορφωμένο Χριστό, ενώ ο Ιωάννης υψώνει το δεξί του χέρι και το κεφάλι προς τον Διδάσκαλο. Τα πρόσωπα πλάθονται με λαδοπράσινο-καφέ προπλασμό και μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Σκούρες καφετί σκιές τονίζουν τα χαρακτηριστικά. Ο κάμπος είναι ανοιχτορόδινος, ενώ το όρος δηλώνεται με μαλακές διαβαθμίσεις ανοιχτού πράσινου χρώματος με σκούρο καφέ στις παρυφές και φέρει βλάστηση, αραιή και χαμηλή. Επάνω με κεφαλαία καστανοκόκκινα: "Η ΑΓΙΑ ΜΕΤΑ/ΜΟΡΦΩΣ[Η]".
Ολόκληρη την παράσταση πλαισιώνει πλατύ ξυλόγλυπτο πλαίσιο. Την εξωτερική πρώτη ζώνη με συνεχόμενα ανθεμωτά και καρδιόσχημα μοτίβα, διαδέχεται ανοιχτό κόκκινο ορθογώνιο έξεργο πλαίσιο. Ακολουθεί δεύτερο ανοιχτό πράσινο, επίσης ξύλινο πλαίσιο, με διαμορφωμένους κιονίσκους και φυλλόσχημα μοτίβα. Τέλος, λεπτότερο κιτρινωπό ξύλινο ορθογώνιο πλαίσιο με αστραγαλωτή διακόσμηση περιβάλλει εσωτερικά την παράσταση. Στο άνω μέρος σχηματίζει τόξο, που κοσμείται στις δύο πλευρές από κόκκινα άνθη με φυλλά και μίσχους.