Τρίτη Νοε 24
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Προφήτης Ηλίας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:392
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 142
Όνομα Μνημείου Ο Προφήτης Ηλίας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 19αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 20 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Προφήτης παριστάνεται όρθιος, μετωπικός, από το ύψος των μηρών και επάνω. Στο δεξιό κρατεί ανάφρα ξύλινο σταυρό και κρεμασμένο κομποσκοίνι στον καρπό, ενώ στο αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με επιγραφή: "Ζή Κύριος ο Θεός τω[ν]/ δυνάμεων [ο Θε]ός Ισραήλ". Φορεί καστανό χιτώνα με σκούρες καφέ πτυχές, σκούρο πράσινο μανδύα με μαύρες πτυχές και ανοιχτό πράσινο στα φωτίσματα. Παριστάνεται μακρυγένης, με ασκητικό μακρύ πρόσωπο πλασμένο με λαδοπράσινο προπλασμό, μπεζ-ρόδινο για το σάρκωμα. Οι γεροντικές ρυτίδες στο πρόσωπο αποδίδονται με παράλληλες κυματιστές γραμμές σε μπεζ τόνους. Επάνω σε σκούρο λαδοπράσινο προπλασμό ομάδες από λευκές λεπτές παράληλες γραμμές αποδίδουν την κόμμη και τη γενειάδα. Ο χρυσός φωτοστέφανος ορίζεται με τρεις γραπτούς λευκούς κύκλους πάνω στον γαλάζιο κάμπο, ο οποίος ξανοίγεται με κίτρινο χρώμα γύρω από τον φωτοστέφανο, δίνοντας την αίσθηση του φωτός.
Επάνω με μικρά καφέ: ο Προφήτης ηλήας".
Την παράσταση περιβάλλει διπλή γραπτή ταινία, σε ασημί και μαύρο.