Δευτέρα Οκτ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:378
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 136
Όνομα Μνημείου Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
14-4-1788 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στο κεντρικό τμήμα της εικόνας παριστάνεται ολόσωμος και μετωπικός ο πρωτομάρτυς Στέφανος. Στο δεξιό κρατεί θυμιατό, ενώ στο αριστερό, που είναι καλυμμένο από το ένδυμα, ομοίωμα της Εκκλησίας. Επάνω, σε νεφέλες, στέκονται δύο άγγελοι και τοποθετούν στο κεφάλι του σεφάνι από λουλούδια. Με το άλλο τους χέρι κρατούν κόκκινο κλαδί. Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος φορεί βαρύτιμα και χρυσοκέντητα άμφια: εσωτερικά ποδήρη χιτώνα (στιχάριο;), από επάνω κοντύτερο επενδύτη (σαν αρχιερατικό σάκκο) με πολύχρωμο φυτικό διάκοσμο, οράριο γαλαζοπράσινο με τα γράμματα: "ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ..." και ωχρόλευκο μανδύα, που πέφτει μόνο στον αριστερό ώμο και την πλάτη. Το πρόσωπό του πλαισιώνουν μακριά καστανά μαλλιά. Έχει συμμετρικά χαρακτηριστικά και ήρεμο βλέμμα. Πλάθεται σε τόνους λαδοπράσινους και μπεζ, καστανές γραμμές σχεδιάζουν τα χαρακτηριστικά και τα χείλη είναι κόκκινα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με λευκή γραμμή και είναι χρυσός. Δεξιά, ξύλινο αναλόγιο με ανοιχτό Ευαγγέλιο, όπου διακρίνεται βιβλικό χωρίο (προσπάθεια απόδοσης χαρακτήρων της εβραϊκής γλώσσας). Ο Άγιος πατεί σε διπλό μαρμάρινο πρασινωπό βάθρο, που σχηματίζει κυμάτιο. Κάτω από το βάθρο, το έδαφος είναι κεραμιδί και σχηματίζει καμπύλα τετράγωνα. Οι άγγελοι φορούν ποδήρεις χιτώνες, χρυσοποίκιλτους κοντύτερους χιτώνες και τα φτερά τους είναι χρυσά. Το βάθος είναι βαθύ μπλε και οι νεφέλες καφέ και γκριζογάλανες. Καφέ νεφέλη ορίζει το τεταρτοκύκλιο του ουρανού επάνω αριστερά, από το οποίο έμεινε μόνο το χρυσό βάθος. Κάτω από τις νεφέλες των αγγέλων, μέσα σε δύο περίτεχνα πλαίσια, σε λευκό βάθος η επιγραφή: "Ο ΆΓΙΟΣ/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ" με καστανά τονισμένα κεφαλαία. Γύρω από την κεντρική παράσταση, μέσα σε 14 διάχωρα, αριθμημένα από το ζωγράφο με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, αναπτύσσονται ισάριθμες σκηνές από τον βίο και τα θαύματα του Αγίου. Τα διάχωρα ορίζονται από περίτεχνα "μπαρόκ" αρχιτεκτονικά πλαίσια, δοσμένα με έντονες χρυσογραφίες. Κάθε σκηνή ταυτίζεται από μεγαλογράμματη δίστιχη επιγραφή μέσα σε λευκό βάθος τοποθετημένη πλην της Β΄ και Γ΄ στο επάνω μέρος. Οι σκηνές είναι πολυπρόσωπες και αφηγματικές: Αον: ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, Βον: ΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Γον: ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Δον: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Εον: ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤον: ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ανδρών, Ζον: ΕΓΚΑΛΟΥΣΙ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, Ηον: ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΤΕΦΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ, Θον: ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ιον: ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΙΑον: ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΙΒον: ΔΕΗΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ, ΙΓον: ΛΙΘΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΙΔον: ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ".
Κάτω από τα πόδια του Αγίου, στο μέσον, μέσα σε ατρακοειδές πλαίσιο, στηριγμένο επάνω σε καλυκόσχημη ανθεμωτή βάση με κυκινδρικό πόδι, πεντάστιχη επιγραφή με μαύρα κεφαλαία τονισμένα κεφαλαία: "+ΣΥ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΛΟΓΕ ΘΕΟΥ Ω΄ άναξ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΕΙΛΗΦΑΣ ΦΥΣΙΝ ΠΑΝΤΩΣ.ΈΛΕΟΣ ΑΥΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ ΔΗ ΧΟΡΗΓΕΙ ΦΑΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Κ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΝ./ ΆΛΥΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΡΗΣΟΝ ΔΕΟΜΑΙ ΣΟΥ.ΝΑΙΕΝ ΠΑΝΟΙΚΙ ΩΣ ΙΣΤΟΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕ.ΆΚΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΔΟΣ ΔΗ ΜΕΤ' ΕΥΤΥΧΙΑΣ.ΚΟΡΟΝ ΓΑΡ ΕΥΛΑΒΟΥΣ έχει ζωής ως οίδας/ ΤΗ ΟΥΝ ΜΡ ΚΑΛΩΣ ΕΙΚΟΝΙ ΠΑΡΕΤΙΘΗ ΣΥ ΚΑΥΤΟΣ ΑΥΤΩ ΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΝ ΚΑΤ' ΆΜΦΩ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙΜΗ, ΈΣΤΕΨΑΣ ΜΕ, ώ άναξ/ ΣΤΕΨΟΝ ΔΗ ΚΑΛΟΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΟΝ ΕΞ ΑΙΝΟΥ/ 1788 ΑΠΡΙΛΛΙΟΥ 14".
Τέλος, άλλη τετράστιχη επιγραφή μέσα σε ελλειψοειδές πλαίσιο διακρίνεται στο μέσον της κάτω πλευράς της εικόνας- ίσως η υπογραφή του καλλιτέχνη.
Η παράσταση περιβάλλεται από ελαφρά υπερυψωμένο πλαίσιο βαμμένο με καφέ-καστανό χρώμα.