Τετάρτη Ιουν 03
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:370
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 133
Όνομα Μνημείου Ο Ευαγγελιστής Λουκάς
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Ευαγγελιστής εικονίζεται από το ύψος των μηρών και επάνω, με ελαφρά στραμμένο το σώμα και το κεφάλι προς τα αριστερά, ενώ το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο. Κρατεί με τα δύο χέρια μισάνοιχτο Ευαγγέλιο με πολύτιμη στάχωση. Φορεί ανοιχτό πράσινο χιτώνα με χρυσό στις πτυχές, κόκκινο ιμάτιο με όμοιες πτυχές. Το πρόσωπο πλάθεται με καφέ, μπεζ και ρόδινους τόνους, κόκκινο στα χείλη. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με ένα γραπτό λευκό κύκλο στο χρυσό κάμπο.
Επάνω, επιγραφή με λευκά μικρά: "ο ευαγγελιστής λουκάς".
Η παράσταση περιβάλλεται από κόκκινη γραπτή ταινία.