Δευτέρα Σεπ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:336
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 121
Όνομα Μνημείου Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Αρχάγγελος εικονίζεται απ' το ύψος των μηρών και πάνω, μετωπικός. Στο δεξί χέρι κρατεί σπαθί, ενώ στο αριστερό την σφαίρα του κόσμου. Φορεί στρατιωτική πανοπλία και κόκκινη χλαμύδα. Ο προπλασμός σε καφέ σκούρο με σκοτεινά φωτίσματα. Το βλέμμα προς τα δεξιά.
Ο φωτοστέφανος είναι ωχροκίτρινος.
Ο κάμπος σε σκούρο πράσινο χρώμα.