Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:335
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 120
Όνομα Μνημείου Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
20αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Σε θριαμβευτική στάση εικονίζεται ο Αρχαγγελος Μιχαήλ. Στο δεξί χέρι κρατεί σπαθί, κόκκινο στην άκρη από αίμα, σε θέση έτοιμο για ξιφισμό. Στο αριστερό χέρι κρατεί ζυγαριά, διπλή, γεμάτη με αίμα. Φορεί κοντό χιτώνα, θώρακα στρατιωτικό σε καφέ χρώμα με στιγμωτά σχέδια και κόκκινη χλαμύδα με στιγμωτά σχέδια επίσης. Η έκφραση του προσώπου θριαμβευτική ίσως και ειρωνική. Ο προπλασμός σε καφέ με μπεζ φωτίσματα.
Επιγραφές, επάνω, με μικρά διπλού χρώματος (άσπρου,μαύρου): ο Άρχων Μιχαήλ.
Κάτω δυσανάγνωστη επιγραφή.