Четвъртък Окт 21
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Св. Петър и Павел" в Стара Нипса

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:34
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 15-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0021
Име на паметника Църквата "Св. Петър и Павел" в Стара Нипса
Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис
Наименование на местоположението Стара Нипса в Еврос
Дата на построяване
Кратко описание -