Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Λάβαρο Λιτανείας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:327
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 274
Όνομα Μνημείου Λάβαρο Λιτανείας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ξύλινο αμφίγραπτο λάβαρο με παραστάσεις της Ανάστασης.19ος αι.Μπαρόκ φυλλόμορφος διάκοσμος.Διαστάσεις,2,39 με κοντάρι, 1,33 χωρίς κοντάρι,πλάτος μέγιστο 0,61.