Πέμπτη Οκτ 22
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Βημόθυρο (Δεξιό)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:319
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 271
Όνομα Μνημείου Βημόθυρο (Δεξιό)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 19αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 20 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Η Παναγία παριστάνεται από το ύψος των μηρών και πάνω, σε μεγάλη κλίμακα. Στο αριστερό κρατεί ξετυλιγμένο ειλητό με το χωρίο: "ιδού οι δούλοι[σου]...". Φορεί πρασινοκίτρινο χιτώνα, κοκκινόχρυσο μαφόριο, σκουρόχρωμο μαντίλι. Ο κάμπος μπλε.
Επιγραφή με χρυσά κεφαλαία: "ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ".