Τρίτη Οκτ 27
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Επιτύμβια πλάκα

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:313
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Μαρμάρινο Αντικείμενο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΜΑΡ 1
Όνομα Μνημείου Επιτύμβια πλάκα
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
12αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Αποτελεί το κάτω τμήμα επιτύμβιας μαρμάρινης πλάκας. Σώζει το τελευταίο μέρος εγχάρακτης έμμετρης επιγραφής:

ΑΙΣΘΗΣΙΝ ΕΜΠΙΚΡΑΙΝΩΝ Η ΚΑΙ ΚΑΡΔΙ΄[ΑΝ]/ ΑΛΛ Ω ΒΡΑΒΕΥΤΑ΄ ΤΩΝ ΚΑΛΩ΄Ν ΤΩΝ ΕΝΘΑ΄ΔΕ/ ΚΑΙ ΠΑ΄ΛΙΝ ΑΥΤΑ΄ ΛΑΜΒΑ΄ΝΩΝ ΕΠΑ΄Ν ΘΕ΄ΛΗΣ/ ΩΣ ΣΤΑ΄ΧΥΝ ΩΣ ΜΑ΄ΡΓΑΡΩΝ ΩΣ ΓΛΥΚΥ΄ΜΕ΄ΛΙ/ ΣΑΙΣ ΑΠΟΘΗ΄ΚΑΙΣ ΤΟΥ΄ΤΟΝ ΘΗΣΑΡΙ΄ΣΑΙΣ/ ΩΣ ΕΥΘΑΛΕ΄Σ ΤΙ ΔΕ΄ΝΔΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΥΦΗ΄Σ ΠΕ΄ΔΟΝ/ ΚΑΤΑΦΥΤΕΥ΄ΣΑΙΣ ΣΟΝ ΛΑ΄ΤΡΙΝ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟ΄ΤΗΝ.


Ίσως πρόκειται για την επιτύμβια πλάκα του Ισαάκιου Κομνηνού, γιου του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλεξίου Α', ο οποίος ίδρυσε την Μονή της Παναγίασ Κοσμοσώτειρας στη Βήρα (σημ. Φέραι), 30 χλμ ΒΑ της Αλεξανδρούπολης. Για τη Μονή πλούσια βιβλιογραφία, σημαντικότερη η μονογραφία του Στ Σίνου, St. Sinos, Die Klosterkiclie der Kosmosoteira in Bera (Vira), Munchen 1985.