Σάββατο Ιαν 23
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Νικόλαος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:297
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 114
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Νικόλαος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται απ' τη μέση και πάνω με ελαφριά στροφή του σώματος και της κεφαλής προς τα δεξιά. Ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο με το χωρίο: "Ούτω λαμψάτω/ το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων/ όπως ίδωσιν ημών/ τα καλά έργα/ κα[ι] Δοξάσωσιν/ τον πατέρα ημών/ των εν τοις ουρα/νοίς". Φορεί πράσινο στιχάριο με χρυσά επιμάνικα, ρόδινο φελώνιο, λαδοπράσινο ωμοφόριο με χρυσούς σταυρούς. Στο στήθος κρέμεται χρυσό εγκόλπιο. Ο Άγιος είναι περασμένης ηλικίας με κοντή στρογγυλή γενειάδα. Ο προπλασμός του προσώπου σε καφέ με ελαφρά μπεζ φωτίσματα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με δύο ομόκεντρους κύκλους πάνω στο χρυσό κάμπο. Στην δεξιά γωνία μέσα σε σκούρες καφέ-μπεζ νεφέλες απομονώνεται τμήμα του χρυσού κάμπου, στον οποίο εικονίζεται μέσα σε τρίγωνο το Μάτι του Θεού. Επιγραφή, επάνω, με χρυσά: Ο Άγιος Νικολαος. Κεντρικά κάτω: έργον [....]θον.
Την παράσταση περιτρέχει πράσινη ταινία με χρυσά κυματοειδή φυτικά και δικτυωτά μοτίβα.