Τρίτη Νοε 24
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ευαγγέλιο

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:288
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 36
Όνομα Μνημείου Ευαγγέλιο
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Περιέχει περικοπές των Ευαγγελίων που αναγιγνώσκονται καθημερινά ολόκληρο το χρόνο. Επιπλέον περιέχει έντεκα εωθινά Ευαγγέλια (που διαβάζονται εκ περιτροπής στον Όρθρο των Κυριακών) και στο τέλος προστίθενται και οι Ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται κατά την τέλεση των διαφόρων ειδικών Ακολουθιών και Μυστηρίων.

Δερματόδετο μικρό Ευαγγέλιο.Λείπουν οι πρώτες 14 σελίδες.Στο εμπροσθόφυλλο ο ιδιοκτήτης και η χρονολογία: Βασίλειος Βούλτιου,1852.Μέσα,σε χωριστό χαρτί,υπάρχει σημείωμα της δωράτριας:Δυστυχώς δεν υπάρχουν αι πρώται σελίδες πάντως/φαίνεται ότι εγράφη εν Κων/πόλη όπως εμφαίνεται/εις το τέλος της σελίδας 495/-/Το έφερε ο άνδρας μου/από την πατρίδα του/(1922)από το Λουλέ Βουργάζ/Ανατ.Θράκης/Ποιός ήτο αυτός που γράφει Βασ.Βούλτοις/1852 δεν το γνωρίζω/ούτε υπάρχει άλλος συγγενής/να ρψτήσω.