Τρίτη Ιαν 19
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:284
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 110
Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1873 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος παριστάνεται όρθιος, ολόσωμος, μετωπικός. Ευλογεί με το δεξιό, ενώ στο αριστερό κρατεί κλειστό χρυσόδετο Ευαγγέλιο. Φορεί σκούρο μπλε στιχάριο με χρυσοκέντητες παρυφές, κόκκινο φελώνιο, ώχρινο ωμιφόριο με κόκκινα κρόσια και τρεις σταυρούς. Ο Ιεράρχης είναι προχωρημένης ηλικίας με πλούσια γενειάδα και στρογγυλό πρόσωπο πλασμένο σε τόνους καφέ με μπεζ-σκούρα φωτίσματα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται από δύο ομόκεντρους κύκλους πάνω στο γαλάζιο κάμπο. Το έδαφος πράσινο.
Επιγραφή επάνω με κεφαλαία λευκά: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡ ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ// Ο ΘΕΟΛΟ/ΓΟΣ.
Κάτω δεξιά η ημερομηνία: 1873.
Η εικόνα περιτρέχεται από μαύρη γραπτή ταινία.