Παρασκευή Ιαν 22
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Πανθέκτη

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:252
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής Ε.Παπαθεοφάνους-Τσουρή
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 2
Όνομα Μνημείου Πανθέκτη
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1761 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Περιέχει όλες τις Ακολουθίες όλου του έτους.

Σημειώματα στη στάχωση και στο οπισθόφυλλο 1795-1876.