Τρίτη Οκτ 20
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Βημόθυρο (Αριστερό)

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:217
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 251
Όνομα Μνημείου Βημόθυρο (Αριστερό)
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ολόσωμος, στρέφεται δεξιά προς τη Θεοτόκο. Με το δεξιό χέρι κρατεί τριαντάφυλλα και στο αριστερό ξετυλιγμένο ειλητό με την επιγραφή: "Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου". Φορεί πράσινο χιτώνα με ανοιχτό στις πτυχές, χρυσά επιμάνικα, παρυφές και "σήμα", κόκκινο ιμάτιο και ομοιόχρωμη κορδέλα στα μαλλιά. Τα φτερά αποδίδονται με τόνους γκρίζους-κίτρινους. Πίσω πολύλοβα τρουλωτά κτίρια. Επάνω στο τεταρτοκύκλιο του ουρανού: χρυσό βάθος, που ορίζεται από καφεκίτρινες νεφέλες. Ο ουρανός πρασινογάλαζος.
Με μαύρα μικρά η επιγραφή: "Ο Ευαγγελισμός".
Μαύρη γραπτή ταινία περαιβάλλει την παράσταση.
Το χώρισμα με χρυσό.