Πέμπτη Ιουν 04
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Κουβούκλιο Επιταφίου

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:197
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ξυλόγλυπτο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 247
Όνομα Μνημείου Κουβούκλιο Επιταφίου
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ξυλόγλυπτο κκουβούκλιο Επιταφίου. Στο κάτω και μεγαλύτερο μέρος αποδίδονται σχηματικοί κίονες με άμπελο που απολήγουν σε ιωνικά κιονόκρανα. Επάνω τους γερμένα πουλιά κρατούν κρίκους από τους οποίους κρέμονται κρίνα. Πάνω στα πουλιά πατούν περιστέρια με ανοιχτές φτερούγες -τρία, στις γωνίες. Στα τόξα τρεις συνεχόμενες κεφαλές αγγέλων δοσμένες τοξωτά. Το διάκοσμο συμπληρώνουν κυματιστοί βλαστοί και άνθη.
Επάνω αποδίδεται ομοίωμα Εκκλησίας. "Μπαρόκ" θέματα δοσμένα στο ξύλο. Στην κορύφωση πέντε πολύλοβοι σύνθετοι ψευδοτρουλίσκοι περιστοιχιζόμενοι από μικρότερους. Στην απόληξη του κεντρικού και μεγαλύτερου ψευδοτρουλίσκου σταυρός διάτρητος.