Неделя Май 24
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

"Свети Георги" в Хортиатис

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:12
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 03-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0005
Име на паметника "Свети Георги" в Хортиатис
Асоциирана институция Светият диоцез на Неаполис и Ставрополис
Наименование на местоположението Хортиатис
Дата на построяване
начало19вексл. Хр.
Кратко описание Трикорабна базилика без притвор от ранния ХІХ-ти век. Църквата определено е по-малка от тази в Асвестохори и е претърпяла изменения и архитектурни промени и затова тя е характерен образец на поствизантийската църковна архитектура от тази епоха.
Селището Хортиатис изглежда, че заради своето местоположение (далеч от града, контролирайки водоснабдяването на Солун) има относителна автономия и очевидно само християнско население. От самото си създаване то е било свързано с малкия византийски манастир на Богородица от Хортаито. Останки от този манастир се намират в границите на настоящото селище.
Някои от реликвите на манастира, за съжаление малцина, са отведени незнайно кога и как в енорийската църква "Св. Георги": иконата на Богродица Одигитрия от епохата на палеолозите; поредица от ранни поствизантийски икони (ХVІ-ХVІІ век) и малка колекция от ръкописни книги. Колекцията от печатни богослужебни книги (старопечатни), издания на забележителни печатници от Венеция (ХVІІ век) с интересни ръкописни спомени и записи също е много интересна.
Що се отнася до реликвите на енорийската църква те включват важна колекция от икони, деспотични и преносими, от първата половина на ХІХ век, изработени основно от художници от Коулака.