Παρασκευή Νοε 27

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Ναός Κοίμησης της Παναγίας στο Ilinden

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός CHURCH0056

  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Ναός Κοίμησης της Παναγίας στο Ilinden

  Πηγή / Προέλευση
 • Φορέας
  Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Nevrokop


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Ilinden
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Πρόκειται για μια μεγάλη, τρίκλιτη βασιλική, χωρίς τρούλο, με νάρθηκα στα δυτικά και στα νότια. Είναι κατασκευασμένη από πέτρες. Το γείσο της στέγης είναι επίσης από λίθους. Κοντά στη νοτιοανατολική γωνία, προσκείμενο στην εκκλησία έχει ανεγερθεί ένα όχι πολύ ψηλό καμπαναριό. Ένα μικρό εκκλησάκι που ονομάζεται «των Τριών Ιεραρχών» είναι ενωμένο με το βόρειο τοίχο. Χτίστηκε μαζί με την εκκλησία κατά τα έτη 1828-1831.
  Το εσωτερικό χωρίζεται σε τρία κλίτη με 2 σειρές κιόνων. Ένας μεγάλος γυναικωνίτης είναι διαθέσιμος στις ναό. Οι οροφές είναι ψηλές και επίπεδες.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης