Παρασκευή Αυγ 23

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Παναγία Βρεφοκρατούσα με Αγίους

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 31
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Παναγία Βρεφοκρατούσα με Αγίους
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Σε δύο ζώνες. Στην επάνω, μεγαλύτερη ζώνη, στο μέσον, η Παναγία αριστεροκρατούσα στον τύπο της Κυκκώτισσας. Στρέφεται δεξιά και κοιτάζει προς τον θεατή. Φορεί μπλε χιτώνα, ροδοκόκκινο μαφόριο με πράσινη εσωτερική όψη και χρυσοΰφαντο μωβ πέπλο, που καλύπτει τους ώμους και την πλάτη. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ τοποθετούν στο κεφάλι Της λιθοκόσμητο στέμμα. Ο Χριστός στρέφεται αριστερά και κοιτάζει λοξά μακριά. Με το δεξιό κρατεί το μαφόριο της μητέρας Του και στο αριστερό ξετυλιγμένο ειλητό με την επιγραφή "πνεύμα Κυρίου...". Ο χιτώνας Του είναι υπόλευκος και το ιμάτιο κίτρινο-καφέ με πράσινες πτυχές.
  Τη Θεοτόκο πλαισιώνουν ο Πρόδρομος μετωπικός και φτερωτός και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθιστός επάνω σε νεφέλη, που γράφει σε ανοιχτό βιβλίο το Ευαγγέλιό του. Επάνω, στο μέσον, μέσα σε νεφέλες η Αγία Τριάς: ο Πατήρ ευλογών κρατεί τη σφαίρα του κόσμου, ο Υιός ευλογών κρατεί χρυσόδετο Ευαγγέλιο και το Άγιον Πνεύμα καταβαίνον, ωσεί περιστερά, μέσα σε ελλειψοειδή δόξα.
  Στην κάτω ζώνη σε τρία ορθογώνια διάχωρα από αριστερά προς τα δεξιά οι Άγιοι Γεώργιος δρακοντοκτόνος, οι τρεις Ιεράρχες και Δημήτριος που φονεύει τον Σκυλογιάννη.
  Όλα τα πρόσωπα ταυτίζονται με βραχυγραφίες και επιγραφές με λευκά και καφέ κεφαλαία και μικρά. Ο κάμπος λαδοπράσινος.
  Κάτω από τον Πρόδρομο: χειρ Δ : από Αίνου 1871 Μαΐου/12:
  Κάτω από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο αφιερωτική επιγραφή: Διά/ Συνδρομής του Κυρίου Ζωγράφου ηλία) συν/ τη συζίγω και των τέ/κνων".
  Η παράσταση περιβάλλεται από χρυσή γραπτή ταινία.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -