Δευτέρα Μαρ 30

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Μοναστήρι Αγ. Γεωργίου στο Hadjidimovo

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός MONAST0007
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Μοναστήρι Αγ. Γεωργίου στο Hadjidimovo
  Πηγή / Προέλευση
 • Φορέας
  Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Nevrokop


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Hadjidimovo
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες σχετικά με ποια χρονική στιγμή ή ποιος ίδρυσε το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του μάρτυρα κοντά στο χωριό Gorna Singartia – τη σημερινή πόλη Hadzhidimovo.
  Η ιστορία της εκκλησίας αναφέρει ότι το μοναστήρι υπήρχε ακόμη και πριν οι Τούρκοι καταλάβουν τη Βαλκανική Χερσόνησο και καταστράφηκε δύο φορές - μια φορά τον 14ο αιώνα και στη συνέχεια τον 17ο αιώνα.
  Η αποκατάσταση του μοναστηριού ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, όταν βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Το 1864 άρχισε ουσιαστικά το κτίριο του καθολικού της Μονής.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης