Петък Май 29

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

-

print all


 • Код
  Код -
  Други кодове
  Източник / Произход
 • Име
  Име на паметника -
  Източник / Произход
 • Институция
  Асоциирана институция ILSP/R.C. Атина


 • Група • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението -
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Бележки
  Местоположение на картата
 • Кратко описание
  Кратко описание -
 • Измервания
  Вид измерване Дължина
  Част/ Измерен феномен -
  Измерена стойност -
  Мерна единица Килограм
  Инструмент за измерване Измервателни устройства
  Дата на измерване
  1998сл. Хр.
  Отговорен за измерването -
  Бележки - • Информация за изложбата


 • Надпис / Знак • Състояние
  Характеристика на състоянието Добро
  Дата на запис на състоянието
  2008сл. Хр.
  Отговорен за състоянието на записа -
  Асоциирана институция/ Семинар -
  Описание на състоянието -
  Цифрово представяне
  Бележки -