Понеделник Окт 18

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

-

print all


 • Код
  Код -
  Други кодове
  Източник / Произход




 • Име
  Име на паметника -
  Източник / Произход




 • Институция
  Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис


 • Група



 • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението -
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Бележки
  Местоположение на картата




 • Кратко описание
  Кратко описание -




 • Измервания
  Вид измерване Дължина
  Част/ Измерен феномен -
  Измерена стойност -
  Мерна единица Килограм
  Инструмент за измерване Измервателни устройства
  Дата на измерване
  1998сл. Хр.
  Отговорен за измерването -
  Бележки -



 • Информация за изложбата


 • Надпис / Знак



 • Състояние
  Характеристика на състоянието Слабо
  Дата на запис на състоянието
  2009сл. Хр.
  Отговорен за състоянието на записа -
  Асоциирана институция/ Семинар -
  Описание на състоянието -
  Цифрово представяне
  Бележки -