Δευτέρα Οκτ 18

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 61
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος με σκηνές του βίου του
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος με γκριζόλευκο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια του και καλπάζει προς τα δεξιά, να βυθίζει το δόρυ του στο στόμα του δράκοντα, που κείτεται ανάσκελα στο έδαφος. Φορεί σκούρο μπλε χειριδωτό χιτώνα με χρυσές ανταύγειες και χρυσά επιμάνικα, χρυσό φολιδωτό θώρακα με προσωπεία στις επωμίδες, ανοιχτές γαλάζιες δρομίδες και χρυσές περικνημίδες. Πίσω και προς τα αριστερά ανεμίζει κόκκινη χλαμύδα με πλατιά χρυσά φωτίσματα στις πτυχές. Η χλαμύδα περνά από το αριστερό του χέρι και δένεται με περίτεχνο κόμπο μπροστά στο στήθος. Το άλογο αποδίδεται με σώμα ογκηρό, με έντονη δυναμική κίνηση. Η σέλα του είναι κόκκινη, με χρυσό στην παρυφή και η υποσκευή του είναι χρυσοποίκιλτη. Ο δράκοντας παριστάνεται φολιδωτός, με σώμα ανοιχτό πορτοκαλόχρωμο, πράσινη δύσμορφη κεφαλή και φτερά ανοιχτού κόκκινου χρώματος και πορτοκαλί. Η αιχμή του δόρατος έχει διαπεράσει το λαιμό του και προβάλλει από την αντίθετη πλευρά. Το πρόσωπο του Αγίου είναι νεανικό, στρογγυλό. Με καφετιές λεπτές γραμμές αποδίδονται αρμονικά και καλογραμμένα τα χαρακτηριστικά. Πλάθεται με λαδοπράσινο προπλασμό και ρόδινο-μπεζ για τα σαρκώματα. Στα κοντά σγουρά μαλλιά φορεί κόκκινο λιθοκόσμητο διάδημα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με γραπτή λευκή γραμμή και είναι χρυσός. Ο κάμπος επάνω είναι χρυσός. Πίσω από τον Άγιο το τοπίο αποδίδεται με ωχροκίτρινους απόκρημνους όγκους, αριστερά παριστάνονται κτίρια με λευκό, γαλάζιο και ρόδινο. Πίσω δεξιά, με ανοιχτό ρόδινο και λευκό, παριστάνεται τμήμα της οχυρωμένης πόλης. Επάνω σε εξώστη η βασιλική οικογένεια, με συνοδεία στρατιωτικών και αυλικών, παρακολουθεί το επεισόδιο. Στο δεξιό κάτω άκρο της παράστασης η νεαρή βασιλοπούλα με αυτοκρατορικά ενδύματα και στέμμα παριστάνεται από την πίσω όψη να υψώνει με έντονα δυναμική κίνηση τα δύο της χέρια προς τον Άγιο. Στην επάνω και την αριστερή -ως τη μέση- πλευρά, μέσα σε κυκλικά διάχωρα που διακοσμούνται από φυτικά κοσμήματα ανιχτού πράσινου και χρυσού χρώματος παριστάνονται μικρογραφικά αφηγηματικές σκηνές από το βίο του Αγίου, οι οποίες ταυτίζονται από μεγαλογράμματες κόκκινες τονισμένες επιγραφές που τις συνοδεύουν: 1. ΛΥΤΡΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΝ, 2.Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ, 3.Ο ΑΓΙΟΣ .... ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, 4. ΕΒΛΗΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ, 5. ΕΔΕΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝ, 6. ΕΒΛΗΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ, 7. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΕΡΕΤΑΙ, 8. ΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΝ ΒΟΥΝ.
  Επιγραφές: επάνω με κόκκινα κεφαλαία: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κάτω, με άσπρα κεφαλαία: +ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΗΡΙΣΑΣ, ΑΨΞΓ.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -