Κυριακή Απρ 05

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 67
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος δρακοντοκτόνος
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζόλευκο άλογο, που στηρίζεται στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ στο στόμα του δράκοντα, που ανασηκώνει το εμπρός μέρος του σώματός του από το έδαφος. Ο Άγιος φορεί χειριδωτό ρόδινο χιτώνα με χρυσά επιμάνικα, γκρι-μπλε δρομίδες, χρυποίκιλτο μεταλλικό θώρακα, χρυσές περικνημίδες και κόκκινο "αναπετάριν", που περνά κάτω από τον δεξιό του ώμο και ανεμίζει προς τα πίσω. Το πρόσωπό του αποδίδεται με χαρακτηριστική δυσμορφία. Ο φωτοστέφανος χρυσός και ορίζεται με δύο γραπτούς ομόκεντρους κύκλους. Ο δράκοντας αποδίδεται μαύρος με κόκκινες φτερούγες. Το άλογο του Αγίου σε δυναμική κίνηση με ανασηκωμένα τα εμπρός του πόδια. Έχει πλούσια χρυσοκέντητη κόκκινη σέλα και χρυσοποίκιλτη υποσκευή. Η επιγραφή " Ο άγιος Γεώργιος" με μαύρα μικρά, εκατέρωθεν του φωτοστεφάνου του. Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε φυσικό τοπίο με χαμηλή πρασινωπή βλάστηση, χαμηλούς λόφους και ψηλά δέντρα, μπλε ουρανό.
  Η παράσταση περιβάλλεται από γραπτή ταινία, ασημί και μαύρη.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -