Παρασκευή Νοε 27

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός CHURCH0037
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας
  Πηγή / Προέλευση
 • Φορέας
  Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Δράμας


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Δράμα
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Από τους αρχαιότερους ναούς της Δράμας. Βρισκόταν εντός των τειχών του φρουρίου και βίαια το 1380 μετετράπη σε μωαμεθανικό προσκυνητάρι από τον κατακτητή της Ανατολικής Μακεδονίας Μουράτ Α'. Μετά από πολλούς αιώνες αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία το 1913, όταν ελευθερώθηκε η Δράμα, αφού ο τότε μητροπολίτης Αγαθάγγελος ο Μόγνης τον εξάγνισε και τον καθαγίασε. Κατά την ανασκαφή του εσωτερικού του τζαμιού βρέθηκε η φιάλη, κίονες από γρανιτόλιθο, κάποιες αγιογραφίες στην κόγχη του ιερού βήματος και επιγραφές. Ο ναός είναι τρουλλαίος μεταβατικού τύπου ναό με περίστωο, δυστυχώς δε η επίχρισή του με ασβέστη, εσωτερικώς και εξωτερικώς, δεν επιτρέπει να μελετηθεί η ύπαρξη τυχόν αγιογραφίας ή η τοιχοδομία του. Η στερεότητα της οικοδομής του, η πολύ καλή άκουστική και η αρχιτεκτονική το αναδεικνύουν σε ένα πολυτιμότατο ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο της περιοχής μας. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, που ως αρχιτεκτονικό πρότυπο είχε τον ομώνυμο ναό της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί σήμερα ως ενοριακός.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης