Κυριακή Απρ 05

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Ο Ελκώμενος

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 159
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Ο Ελκώμενος
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο Χριστός εικονίζεται στην τυπική παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης. Παριστάνεται όρθιος, από το ύψος των μηρών και επάνω, το κεφάλι γέρνει κάτω και αριστερά, το βλέμμα κατευθύνεται σε αόριστο σημείο αριστερά. Η έκφραση του προσώπου λυπημένη, σοβαρή. Τα χέρια εμπρός δεμένα με σκοινί σταυρωτά, κρατεί ελαφρά με το δεξιό καλάμι αντί για σκήπτρο. Φορεί γκριζωπό περίζωμα και κόκκινο ιμάτιο, που καλύπτει τους ώμους και το αριστερό Του χέρι. Στο κεφάλι φορεί το αγκάθινο στεφάνι. Ο προπλασμός είναι καφέ-γκριζωπός, τα σαρκώματα μπεζ-ρόδινα. Ο φωτοστέφανος ορίζεται με ένα καφέ γραπτό κύκλο, είναι χρυσός και ένσταυρος. Ο κάμπος γαλάζιος.
  Επάνω οι βραχυγραφίες ΙΣ ΧΣ με μαύρο. Αριστερά από το Χριστό με μαύραα μικρά: "ο ελκόμεν(ος)".
  Η παράσταση περιβάλλεται από μαύρη γραπτή ταινία.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -