Πέμπτη Δεκ 12

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Η Αγία Ζώνη

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 147
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Η Αγία Ζώνη
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Η εικόνα έχει δύο εικονογραφικές ζώνες, χωρισμένες με χρυσή ταινία. Το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας καταλαμβάνει η Μεταμόρφωση της Παναγίας και η παράδοση της Αγίας Ζώνης Της στους Αποστόλους. Επάνω, η Παναγία εικονίζεται ολόσωμη, καθισμένη σε γκριζόλευκες νεφέλες. Με το δεξιό παραδίδει τη χρυσοποίκιλτη ζώνη Της στον Απόστολο Θωμά, που τη δέχεται γονατιστός. Η Παναγία φορεί μπλε χιτώνα και ρόδινο μαφόριο. Δορυφορείται από τέσσερις αρχαγγέλους, Σεραφείμ και οκτώ ιπτάμενα κεφάλια αγγέλων -συμβολική απεικόνιση των εννέα αγγελικών ταγμάτων. Κάτω εικονίζονται οι δώδεκα Απόστολοι, με επικεφαλείς τους δύο Πρωτοκορυφαίους, που αγγίζουν με σεβασμό τα οθώνια, να στέκονται έκπληκτοι μπροστά στον κενό τάφο, ενώ ο Απόστολος Θωμάς στον μέσον παραδίδει την Αγία Ζώνη, δείχνονταςταυτόχρονα με το αριστερό χέρι του τρον ουρανό. Φορούν ποδήρεις χιτώνες και ιμάτια σε τόνους μπλε, καφέ, κόκκινους, πράσινους και ώχρας. Τα πρόσωπα πλάθονται με καφέ προπλασμό και μπεζ-ρόδινο για τα φωτίσματα. Οι χρυσοί φωτοστέφανοι ορίζονται με γραπτό λευκό κύκλο. Επάνω ο κάμπος σε γαλάζιους τόνους, κάτω φυσικό τοπίο με χαμηλούς λόφους και αραιή βλάστηση.
  Στο μέσον της κάτω ζώνης, μέσα σε κυκλικό διάχωρο που ορίζεται από ανθικά μοτίβα δοσμένα με χρυσογραφίες, αφιερωματική επιγραφή με κόκκινα και μαύρα τονισμένα κεφαλαία σε δέκα στίχους: "ΖΩ΄ΝΗΣ ΑΓΙ΄ΑΣ ΣΤΙ΄ΧΟΙ Α΄ΔΟΝΤΑΙ Χ΄ΑΡΙΝ/ ΒΕΒΑΙ΄Α ΕΛΠΙ΄Σ, ΗΠΟΡΟΥΜΕ΄ΝΩΝ ΚΟ΄ΡΗ/ ΤΗΝ ΣΗΝ ΓΕ ΖΩ΄ΝΗΝ ΘΕ[..]ΠΕΣΙ΄ΑΝ ως Ι΄ΡΙΝ/ ΊΛΑΣΜΑ ΠΙΣΤΟΙ΄Σ, ΑΚΕΣΩ΄ΔΥΝΟΝ. ΛΙ΄ΠΕΣ/ ΛΟΙ΄ΜΗΝ ΚΑΚΙ΄ΣΤΗΝ, ΤΗΝ ΒΙΟΘΡΟ΄ΡΟΝ ΝΟ΄ΣΟΝ/ ΙΦ' ΆΦΑΡ ΑΛΔΑΙ΄ΝΟΥΣΑΝ, ως ΠΑ΄ΣΑΝ ΒΛΑ΄ΒΗΝ/ ΑΓΓΟΥΜΕ΄ΝΟΙΣ ΠΟ΄ΘΩ ΤΕ ΑΥΤΗ΄Σ ΤΗΝ/ ΧΑ΄ΡΙΝ./ΤΩΝ ΤΖΕΛΕ΄ΠΙΔΩΝ/ 1837 χομος (=χρυσόστομος). Αριστερά από την αφιρωματική επιγραφή παριστάνεται η Μονή Βατοπεδίου, που τη σκέπει η Αγία Ζώνη, ενώ από την άλλη ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κατακουζινός, γονατιστός, με μικρογραφία ναού στα χέρια του. Δεξιά του, μέσα σε ορθογώνιο διάχωρο, οκτάστιχο εγκώμιο στην Αγία Ζώνη με κόκκινα μικρά: "Δέσποινα Παντάνασσ[α], ευμενώς δέχου/ τ[ην π]ανσέβαστον, αγίαν ζώνην δόα/ φύλακα και πρόμαχον, βατοπεδίου/ μονής αγίας, ευκλεούς κα[.]κτόρου/ σεπτών ανάκτων, ευμενούς κωνστα/ντ[ί]νου Θεοδοσίου τε δ' αρκαδίου τεως/ Ανάσση βατοπεδίω θετ' άναξ/ζώνην ίραν.
  Τις παραστάσεις περιβάλλει γραπτή χρυσή ταινία.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -