Τρίτη Δεκ 10

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Δισκάριο

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΜΕΤ 16
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση




 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Δισκάριο
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο



 • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη




 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή -


 • Μετρήσεις



 • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή



 • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -