Πέμπτη Οκτ 17

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Ο Άγιος Ανδρέας

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 132
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Ο Άγιος Ανδρέας
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος Ανδρέας εικονίζεται όρθιος, ολόσωμος, με το δεξί χέρι κρατεί μαύρο σταυρό, ενώ στο αριστερό κλειστό Ευαγγέλιο. Φορεί μπλε σκούρο ποδήρη χιτώνα και κόκκινο μανδύα. Η μορφή του Αγίου είναι γεροντική με πλατιά χαρακτηριστικά, πλασμένη στο χρώμα της ώχραςς με λίγα κίτρινα φωτίσματα. Ο κάμπος της εικόνας στο χρώμα της ώχρας, πράσινος και καφέ.
  Επάνω, με κόκκινα μικρά: ο άγιος Ανδρέας. Κάτω, αδιάγνωστη επιγραφή.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Κακή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -