Κυριακή Ιαν 19

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Κώδιξ των εν Αίνω Σχολείων

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΚΕΙΜ 41
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Κώδιξ των εν Αίνω Σχολείων
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή "Κώδηξ των εν Αίνω Σχολείων".Πρακτικό ενεργειών της Σχολικής εφορείας και Δημογερόντων για τη λειτουργία και διαχείριση της περιούσιας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Αίνου.Περιλαμβάνει και καταστατικό Λειτουργείας Σχολείων της Αίνου. Ο Μητροπολίτης Αίνου(1877-1889) και μετέπειτα Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως Άνθιμος Ζ΄ Τσάτσος(1827-1913) αναφέρεται ως πρόεδρος Εφοροδημογεροντίας.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης
 • Έντυπα


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Καλή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -