Петък Ное 27

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

Дева Кримниотиса в Самотраки

print all


 • Код
  Код CHURCH0017
  Други кодове
  Източник / Произход
 • Име
  Име на паметника Дева Кримниотиса в Самотраки
  Източник / Произход
 • Институция
  Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис


 • Група • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението Самотраки
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Координати X1
  Координати X2
  Координати Y1
  Координати Y2
  Координати Z1
  Координати Z2
  Метод за измерване
  Точност на измерването
  Геодезическа координатна система
  Бележки
  Местоположение на картата
 • Кратко описание
  Кратко описание -


 • Измервания

 • Надпис / Знак • Състояние