Петък Апр 03

 1. Основна информация
 2. Класификация
 3. Идентификация
 4. Документация
 5. Корелации
 6. Права
 7. Ресурси

Скалната църква "Свети Теодор"

print all


 • Код
  Код CHURCH0016
  Други кодове
  Източник / Произход
 • Име
  Име на паметника Скалната църква "Свети Теодор"
  Източник / Произход
 • Институция
  Асоциирана институция Светия Диоцез на Александруполис


 • Група • Произход / Местоположение
  Наименование на местоположението Авантас в Еврос
  Адрес
  Префектура
  Държава
  Координати X1
  Координати X2
  Координати Y1
  Координати Y2
  Координати Z1
  Координати Z2
  Метод за измерване
  Точност на измерването
  Геодезическа координатна система
  Бележки
  Местоположение на картата
 • Кратко описание
  Кратко описание На югоизточните склонове на Родопите, споменавана в модерните времена като "Планината на Господ", северно то Александруполис на пътя към общността Авантас има проход, пресичан днес от железопътната линия Комотини-Александруполис.
  На входа му има внушителна византийска крепост. Тя има квадратни кули и на някои места двойна стена. Укреплението контролира тесен проход, пролом на родопския масив, който днес се използва от модерната железница.
  Вероятно това е византийска перистериа, от която Теодор Комнин минава през 1225 г, следвайки пътя от Грацианос (модерният Гратини от префектура Родопи) до река Еврос, а също така и войските на Йоан Кантакузин през 1345 г.
  Ако се продължи по черния път, който минава пред замъците на Потамос, след преминаването на пет километра по железопътната линия се намира известната пещера на Св. Теодор. Пещерата е превърната в параклис чрез добавяне на вграден иконостас и боядисване на повърхността на скалите, напомняйки на пещерните църкви в Кападокия.
  Стените и иконостасът са богато декорирани с византийски фрески на две фази: първите датират от късния ХІ-ти век и принадлежа към така наречения "монашески" стил, а вторите от късния ХІІ-ти век и ранния ХІІІ-ти век и имат характеристиките на така наречения "преходен период". Тяхното изкуство отразява великата традиция на картините от Константинопол. • Измервания

 • Надпис / Знак • Състояние