Τετάρτη Ιαν 27

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Οι Tρεις Ιεράρχες

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 106
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Οι Tρεις Ιεράρχες
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται οι τρεις Ιεράρχες όρθιοι, ολόσωμοι. Αριστερά ο Μέγας Βασίλειος, στο μέσον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μετωπικός και δεξιά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι αρχιερατικές τους στολές είναι πλούσια κοσμημένες με χρυσογραφίες και φυτικά μοτίβα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κρατεί με το αριστερό ποιμαντική ράβδο και οι άλλοι δύο Ευαγγέλια με πολύτιμη στάχωση. Τα ενδύματά τους σε τόνους μπλε, κόκκινο, πράσινο, γκρίζο και ώχρας. Οι φωτοστέφανοι χρυσοί. Κάμπος επάνω λαδοπράσινος, κάτω καφέ-μπεζ-γκρίζος. Επιγραφή: "οι τρεις ιερλαρχαι" και οι βραχυγραφίες Β(ασίλειος), Ι(ωάννης) και Γ(ρηγόριος) με λευκό.
  Λεπτή καφέ γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Μέτρια
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -