Σάββατο Απρ 04

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Bυζαντινά ασκηταριά στο Ασβεστοχώρι

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός MONUM0003
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Bυζαντινά ασκηταριά στο Ασβεστοχώρι
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Στην τοποθεσία «Άγιος Παντελεήμων» της κοινότητας Ασβεστοχωρίου εντοπίσθηκε την περίοδο του πολέμου (1943) ασκηταριό με μονόχωρο ναό και παρακείμενο κελί. Οι τοιχογραφίες του κοσμούσαν τον ναό αποτοιχίσθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης